Alegemene en ANBI informatie

De Stichting Huygens Muziek Festival (RSIN: 822859841) is een culturele ANBI sinds 18-07-2019.

KVK 50652877

Penningmeester:

Stichting Huygens Muziek Festival 
t.a.v. de Penningmeester N.M. Smet
Kerkweide 23
2265 DM Leidschendam

NL23RABO0353149675

Correspondentie-adres:

Stichting Huygens Muziek Festival
Kerkweide 23
2265 DM Leidschendam

Samenstelling bestuur:

Annet Weijermars, voorzitter

Frank Rozenberg, secretaris

Nicolle Bleichrodt, penningmeester

Het bestuur ontvangt geen beloning of vergoeding.

Jaarverslagen

Download jaarrekening 2020