ANBI

De Stichting Huygens Muziek Festival (RSIN: 822859841) is een culturele ANBI sinds 18-07-2019.

KVK 50652877

Correspondentie-adres:

Kerkweide 23

2265 DM Leidschendam

Samenstelling bestuur:

Annet Weijermars, voorzitter

Frank Rozenberg, secretaris

Nicolle Bleichrodt, penningmeester

Arnold van der Holst, bestuurslid (coördinatie jeugdorkest en website)

Het bestuur ontvangt geen beloning of vergoeding.