• Oude Kerk
Geplaatst onder
Klassiek

In 1984 heeft de De Frans Mortelmans Stichting de Voorburgse gemeenschap een beiaard geschonken. Hiervoor goot de firma Eijsbouts vierendertig klokken. Samen met de bestaande voorslag van vier klokken ontstond toen een carillon van 38 klokken. In 2005 schonken de Voorburgse Rotaryclubs een extra basklok, de 39ste klok. In 2013 schonk de Frans Mortelmans Stichting wegens diens vijftigjarig bestaan een nieuwe speelautomaat.

Via een stokkenklavier, op de zolder boven de klokken, worden de klepels tegen de binnenwand van de klokken getrokken. Door het instrument nauwkeurig af te regelen is het mogelijk alle nuances tussen pianissimo (zacht) en fortissimo (hard) te laten klinken.

De zesentwintig laagste klokken hebben naast een klepel aan de binnenzijde ook een elektromagnetische hamer aan de buitenzijde, die wordt gebruikt voor het automatische speelwerk. Hierdoor is het mogelijk om ieder uur een door de beiaardier geprogrammeerde melodie en elk kwartier een korte westminster te laten klinken.

Geboren en getogen in het centrum van Haarlem zijn beiaard- en orgelklanken Gerda Peters met de paplepel ingegoten. Gerda is aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam afgestudeerd voor orgel en kerkmuziek. Vervolgens heeft zij met goed gevolg het staatsexamen piano afgelegd. In 2008 slaagde zij voor haar diploma Master of Music in Carillon aan de Nederlandse Beiaardschool (NBS) te Amersfoort (faculteit muziek van de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht). Gerda Peters is stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg. Zij vervangt regelmatig collega beiaardiers en geeft door heel Nederland en in het buitenland concerten. Samen met Sarina Brouwer (saxofoon) vormt zij een duo. Tevens heeft zij een privé leerlingenpraktijk in de Bollenstreek.

Programma

Gerard Hengeveld (1910 – 2001)

Uit: Kleine Suite voor Beiaard

  • Intrada
  • Sicilano

 

John Courter (1941 - 2010)

11/9 2001: In Memoriam – september 11, 2001 (voor beiaard)

Wenzel Thomas Matiegka (1773 – 1787)

Jan Václov Kalivoda (1801 – 1866)

Aansluitend bij het thema van Valentina Tóth (de Visegrád landen):

Sonatine (3 delen)

​(bew.: J. Bezuijen)

Die Abendglocken

​(bew.: P. Hamelink)

 

Extra :

  • Het gekozen OMD 2021 beiaardlied…
  • “Daar bij die molen”… b.g.v. het 400-jarig bestaan van molen ‘De Vlieger’.Foto: Gerda Peters

 

Artiesten