Terug naar het overzicht

Jong Forum Hadrani


  • Franse Kerk
Geplaatst onder
Voor kinderen
Tickets
Koop ticket

Jong Forum is het jeugdorkest van Forum Hadriani voor onze jongste muzikanten tot 16 jaar. Het is een gezellige groep kinderen die samen hun passie volgen in de muziek.

Het orkest bestaat momenteel uit zeven jongens en drie meisjes in de leeftijd van 9 tot 13 jaar. De instrumenten die door hen worden bespeeld zijn dwarsfluit, saxofoon, trompet, bariton en slagwerk. Het muzikale repetoire varieert van een vrolijke mars tot filmmuziek.

Naast het maken van muziek vinden we het belangrijk om leuke activiteiten met elkaar te organiseren. Dus soms wordt voor, na of in plaats van de repetitie iets leuks gedaan.

 Veel van onze jeugdleden hebben de muzikale smaak en gezelligheid zo te pakken, dat zij na hun 16e doorstromen naar onze Harmonie of Show- & Marchingband. De jeugd noemt zichzelf Foriani.

Muzikale leiding

Patricia Geertse leidt sinds 2017 het jeugdorkest. Zij studeerde in 2006 af aan het conservatorium als Trompetiste en hafabra-dirigente. Op beide gebieden is Patricia nog steeds zeer actief.

Kom kennismaken!

Jong Forum is het jeugdorkest van Forum Hadriani voor muzikanten tot 16 jaar. Het orkest bestaat uit zeven jongens en drie meisjes van 9 tot 13 jaar. Zij spelen dwarsfluit, saxofoon, trompet, bariton en slagwerk. Patricia Geertse is hun dirigente.Ben je nieuwsgierig en wil je ons aan het werk zien? Of speel je een blaasinstrument en wil je onze enthousiaste groep komen versterken? Kom dan een keer kijken tijdens onze repetitie op zaterdag van 15.30-16.30 uur op Oosteinde 16 in Voorburg.

.Young Forum is the youth orchestra of Forum Hadriani for our youngest musicians up to the age of 16. It is a pleasant group of children who follow their passion in music together.

The orchestra currently consists of seven boys and three girls between the ages of 9 and 13. The instruments they play are flute, saxophone, trumpet, baritone and percussion. The musical repertoire varies from a cheerful march to film music.

In addition to making music, we think it is important to organize fun activities together. So sometimes something fun is done before, after or instead of the rehearsal.

Many of our youth members are so fond of the music and sociability that after the age of 16 they move on to our Harmony or Show & Marching band. The youth calls themselves Foriani.

Musical direction

Patricia Geertse has been leading the youth orchestra since 2017. She graduated from the conservatory in 2006 as a trumpet player and HaFaBra conductor. Patricia is still very active in both areas.

Come meet us!

Are you curious and do you want to see us at work? Or do you play a wind instrument and would you like to join our enthusiastic group? Then come and have a look during our rehearsal on Saturday from 15.30-16.30 at Oosteinde 16 in Voorburg.

Artiesten